Malittarisassat

Malittarisassat

Demokraatit Inuusuttai

 

§ l.

Ateq angerlarsimaffillu

 

 

Immikkoortortaqarfiup ateraa  Demokraatit Inussuttai, Demokraterne Ungdom

 

Immikkoortortaq angerlarsimaffeqarpoq Kalaallit Nunaanni.

 

Immikkoortortaq najugaqarpoq uani: Postboks 132, 3900 Nuuk.

 

 

§ 2.

Ileqqoreqqusap atuuffissaat

 

Ileqqoreqqusaq atuuppoq uunga Demokraatit Inuusuttaat/Demokraterne Ungdom.

 

§ 3.

Siunertaq

 

Kikkut tamat oqartussaaqataanerat atorlugu sulinikkut assigiinnik periarfissanik atugassanillu pilersitsinissaq Kalaallit Nunaanni innuttaasunut.

 

Piujuaannartitsinissaq tunngavigalugu nunap pisuussutaanik atuineq aqqutigalugu nunami innuttaasunut siuariartornissamut tungiuinermullu tunngavissiinissaq

 

Tusagassaqartitsiviit kiffaanngissuseqartut isornartorsiuerpalaartullu aqqutigalugit innuttaasunut atukkat periarfissallu piviusut pillugit innuttaasunut qaammarsaanissaq.

 

Piviusumik angusassamillu toraagaqarluni tunngaviusumik ilinniartitsinermik ineriartortitsinissaq qularnaarumallugu innuttaasut suliffissaqarnissaat ilinniarsinnaanissaallu.

 

Inuit kikkulluunniit politikkimik allaffissornermillu suliallit peqataasinnerisigut nunami maani innuttaasut tamarmik sapinngisamik pitsaanerpaamik atugarissaarnissaannik sulissuteqarnissaq.

Ilisimatuussutsikkut katsorsaanikkullu aaqqiinerit allat atorlugit peqqinnissaqarfimmik atorluaanissap qularnaarnissaa siunertaralugu innuttaasut tamarmik peqqinnerunissaat.

 

Politikkikkut sulinikkkut partiip anguniagaanik piviusunngortitsinissaq.

 

§ 4.

Ilaasortanut tunngasut

Imm. 1. Ilaasortanngorneq

Kinaluunniit ilaasortanngortinneqarsinnaavoq 35-t inorlugit ukiulik aamma Kalaallit Nunaanni najugaqavissoq partiip siunertaanik anguniagaanillu suleqataarusuttoq ileqqoreqqusami aalajangersakkat naapertorlugit.

 

Partiip qarasaasiami nittartagaa, www.demokraatit.gl atorlugut ilaasortanngortoqarsinnaavoq imaluunniit partiip allaffianut imaluunniit Demokraatit Inuusuttaannut nammineerluni saaffiginninnikkut.  Ilaasortanngornermi ilaasortanngortup oqarasuaataata normut aamma angerlarsimaffia nalunaarutigissavai ukiumilu naatsorsuiffiusumi akiligassaq tamakkiisoq akilerlugu, ukiumut ilaasortanngorfiusumut tunngasoq.

 

Demokraatit Inuusuttaannut ilaasortanngorneq pissaaq Demokraatit Inuusuttaanni. Demokraatit Inuusuttaanni aamma Kalaallit Nunaanni Demokraatini ataatsikkut ilaasortaasoqarsinnaanngilaq.

 

Siulersuisut ilaasortanngorniartunik itigartitsisinnaapput. Aalajangerneq Demokraatit Kalaallit Nunaanni Siulersuisuunerinut naammagittaalliutigineqarsinnaavoq.

 

Ilaasortaajunnaartoq ilaasortaasinnaatitaanngitsorluunniit aatsaat ilaasortanngorsinnaavoq, partiimut akiitsut akilerneqareerpata. Ilaasortat ilaasortat pisussaaffiinut naammassinnissinnaannginneq pissutigalugu ilaasortaajunnaartitaasimasut taamaallaat ilaasortanngortinneqaqqissinnaapput Demokraatit Kalaallit Nunaanni Ataatsimeersuarneranni, ataatsimeersuaqataasut 2/3-liisa akuersinerisigut.

 

Tapersersuisutut ilaasortatut nuna tamakkerlugu kattuffiup ilaasortanngortissinnaavai inuit Kalaallit Nunaata ungataani najugallit.

 

Imm. 2.  Ilaasortaajunnaarneq ilaasortaajunnaartitaanerlu

Ilaasortaajunnaartoqarsinnaavoq siulersuisuunernut imaluunniit Demokraatit Inuusuttaannut allakkatigut saaffiginninnikkut. Ilaasortaq pisussaavoq ukiumut naatsorsuiffiusumut akiliummik tamakkiisumik akiliissalluni piffissami allakkatigut siulersuisuunernut, nunap immikkoortuani immikkoortortamut imaluunniit Demokraatit Inuusuttaannut allakkatigut saaffiginninnermi nalaani.

 

Demokraatit Inuusuttaanni Siulersuisut ilaasortaajunnaarsitsisinnaapput ilaasortaik partiimik innarliiniartumik, partiip siunertaanut akerlilersuisumik imaluunniit partiip angunigaanik imaluunniit ileqqoreqqusani allassimasut akerlianik iliuuseqartumik. Ilaasortaajunnaarsitsineq isumaqarpoq partiimit tamarmit ilaasortaajunnaarsitaaneq. Aalajangerneq ilaasortamit naammagittaalliutigineqarsinnaavoq Demokraatit Kalaallit Nunaanni Ataatsimeersuarnerannut, tassani ilaasortaajunnaartitaaneq atortussanngortinneqavissinnaavoq ilaasortat 2/3-ii taasippata. Aalajangerneq pillugu naammagittaalliuut partiip allaffiannut anngunneqarsimassaaq ilaasortaajunnaarsitaanermiit ullut 14-t qaangiutsinnagit.

 

Aalajangerneq ullut 14-t qaanngiutsinnagit Siulersuisuunermut naammagittaalliutigineqarsinnaavoq.  Siulersuisuunerit aalajangernerat tamatuma kingorna Nuna Tamakkerlugu  Ataatsimeersuarnermut suliassanngortinneqarsinnaavoq qulaani allassimasut malittarisassat naapertorlugit.

 

Siulersuisuunerit aalajangersinnaavaat naammagittaalliutip suliarinerata nalaani ilaasortaq ilaasortaajunnaarallassasoq. Ilaasortaq ilaasortaajunnaarsitaq partiimut sinniisuusinnaanngilaq.

 

Ilaasortaajunnaarsitsinissamut aalajangeneq Siulersuisuunerniittoq, siulersuisuunerit imaluunniit Demokraatit Inuusuttaasa piviusunngortissinnaanngilaat, taamaallaat Nuna Tamakkerlugu Ataatsimeersuarnermit atortussanngortinneqarsinnaavoq peqataasut 2/3-ii akuersippata.

 

Imm. 3. Ilaasortat pisinnaatitaaffiit aamma pisussaaffii

Ilaasortat pisussaapput partiip ileqqoreqqusaa malissallugu aamma partiip siunertai partiillu anguniagai.

 

§ 5.

Siulersuisut

 

Imm. 1. Qinersineq

Demokraatit Inuusuttaasa ulluinnarni aqunneqarnerat isumagineqassaaq siulersuisuni ilaasortanit tallimaasunit. Siulittaasoq peqartinnagu siulittaasup tulliata kingoraartassavaa.

 

Siulersuisuni ilaasortaq ikerinnakkut tunuarpat, siulersuisut ilassamiuttut ivertissavaat sinniisussaq, ataatsimeersuarnermi toqqarneqarsimasoq imaluunniit sinniisussaqanngippat ilaasortamik siulersuisut piukkussaannik.

 

Imm. 2. Siulersuisuni sulineq

Siulersuisut namminneq suleriusissartik aalajangersassavaat. Siulersuisut ataatsimiittassapput siulittaasoq isumaqarpat pisariaqartoq imaluunniit siulersuisuni ilaasortat marluk tamanna piumasarippassuk. Allakkatigut ataatsimiigiaqqusisoqartassaaq ullormut oqaluuserisassanik ilalerlugu.

 

Siulersuisuni ataatsimiinneq oqarasuaatikkut ingerlanneqarsinnaavoq, videokonference atorlugu aamma pissutsit pisariaqartippassuk mail atorlugu.

 

Siulersuisut ataatsimiinneranni aalajangikkat imaqarniliorneqartassapput, tulliani ataatsimiinnermi akuerineqartussamik kiisalu imaqarniliortumit atsiorneqartussamik.

 

Siulersuisut aalajangiisassapput amerlanerussuteqarneq tunngavigalugu, aatsaalli aalajangiisinnaasoqartassaaq minnerpaamik ilaasortat pingasut najuuppata. Taasinermi naligiittoqartillugu siulittaasup imaluunniit siulittaasup tulliata taasineri aalajangiisuusassapput. Pisinnaatitsissut atorlugu taasisoqarsinnaavoq.

Siulersuisunut sinniisussat siulersuisut ataatsimiinneranni peqataasinnaapput oqaaseqarsinnaatitaallutik taasisinnaatitaanatilli.Siulittaasulli kiisalu siulersuisuni ilaasortap ataatsip allap aalajangersinnaavaat, immikkoortut ilaat taamaallaat suliarineqarsinnaasut siulersuisuni ilaasortanit taasisinnaatitaasunit.

 

Imm. 3. Suliassat

 

Siulersuisut Demokraatit Inuusuttaasa pisariaqartitaat suliarissavaat ilummut avammullu.

 

Siulersuisut pisariaqartitsineq naapertorlugu akissarsiaqartitsillutik sulisitsisinnaapput.

 

Imm. 4. Folketingimut, Inatsisartunut, Kommunalbestyrelsimut aamma Nunaqarfinni Aqutsisunut qinigassanngortillutik sassartut

Siulersuisut Siulersuisuunernut inassutigisinnaavaat, kina partii sinnerlugu Inatsisartunut Folketingimullu kiisalu atorfinnut allanut qinigassanngortinniarnerlugu, Parti Demokraatit sunniuteqarfigisinnaasaanni. Siulersuisut aamma Nunap immikkoortuini immikkoortortanut inassutigisinnaavaa kikkut partii sinnerlugu nunap immikkoortuini Kommunalbestyrelsinut Nunaqarfinnilu Aqutsisunut sassartinniarnerlugu.

 

 

§ 6.

Ataatsimeersuarneq

 

Imm. 1. Piffissaq aamma ataatsimiigiaqqunsineq

Naliginnaasumik Ataatsimeersuartoqartarpoq ukiumut ataasiarluni. Immikkut Nuna tamakkerlugu Ataatsimeersuarnermut aggersaasoqarsinnaavoq pisariaqartitsineq naapertorlugu aamma ataatsimiigiaqqusisoqassaaq siulersuisuni ilaasortat minnerpaamik 2/3-ii akuersisimappata.

 

Ataatsimiigiaqqusineq ullormut oqaluuserisassanik ilallugu pissaaq qaammammik ataatsimik sioqqutsilluni.

 

Imm. 3. Ataatsimeeqataasinnaasut

Ataatsimeersuarnermi ataatsimeeqataasnnaapput partiimi ilaasortat kiisalu tapersersuisutut ilaasortat, aamma inuusuttunut immikkoortortaq.

Imm. 4. Taasisinnaatitaasut

Ataatsimeersuarnermi taasisinnaatitaapput ilaasortat tamarmik ulloq 31. december Demokraatit Inuusuttaannut akiliisimasut.

Imm. 5. Qinigassanngortissinnaasut

Siulersuisuni atorfinnut qinigassanngortissinnaapput Demokraatit Inuusuttaanni ilaasortat tamarmik.

Imm. 6. Angalanermut aningaasartuutit

Ataatsimeersuarnermut atatillugu angalanermut ineqarnermullu aningaasartuutit ataatsimiinnermi peqataasunit namminermit akilerneqassapput.

 

Imm. 7. Piviusunngortitsineq

Ataatsimeersuarnermi isumaqatigiinniarnerit  siulersorneqassapput aqutsisumit, ataatsimiinnerni toqqarneqartumit siulersuisunili ilaasortaanngitsumit.

 

Ilaasortat oqarasuaatikkut videokonferencikkulluunniit ataatsimeeqataasinnaapput.

 

Naliginnaasumik Ataatsimeeruarnermi Demokraatit Inuusuttaanni ingerlasimaneq pillugu siulersuisut  nalunaarummik saqqummiussissapput.

 

Aamma ukiumi naatsorsuiffiusumi qaangiuttumi naatsorsuutit kiisalu ukiumut naatsorsuiffiusumut tullermut missingersuutit saqqummiunneqassapput taamatullu ukiumi naatsorsuiffiusumi tullermi ilaasortat nunallu immikkoortuini immikkoortortat ilaasortaamut akiliutissaat Nuna tamakkerlugu Ataatsimeersuarnermi aalajangersarneqassapput.

 

Ataatsimeersuarnermi siulersuisut qinerneqassapput tulliani Ataatsimeersuarnissaq tungaanut atasussat. Ataatsimeersuarnermi immikkut qinerneqassaaq siulersuisuni siulittaasoq, ilaasortat sisamat aamma sinniisussat pingasut. Qinigaaqqittoqarsinnaavoq.

 

Siulersuisut akunnerminni inissitsitissapput toqqassallugit siulittaasup tulllia, aningaaserisoq aamma allatsi.

Ilaasortanit siunnersuutit ullormut oqaluuserisassat avataatigut taasissutigitikkusutat siulersuisunut anngunneqareersimassapput Ataatsimeersuarnissaq ullunik 14-nik sioqqullugu kingornalu tigunerisa kingorna siulersuisunit ilaasortanut nassiunneqarlutik sapinngisamik sukkanerpaamik. Taamaallaat aalajangiiffigineqarsinnaapput pissutsit ullormut oqaluuserisassanut ilanngunneqarsimanngitsut imaluunniit nalunaarutigineqareersutut anngunneqarsinnaasimanngitsut, aatsaalli Ataatsimeersuarnermi peqataasut 2/3-ii akuersisimappata.

 

Ataatsimeersuarnermi aalajangiisoqartassaaq naliginnaasumik amerlanerussuteqarneq tunngavigalugu uani ileqqoreqqusami allamik allassimasoqanngippat.

 

Taasineq pissaaq allakkatigut, taasisinnaalluni peqataasup ataasiinnaalluunniit tamanna piumasarippagu. Qarasaasiakkut taasisoqartillugu taasineq aqutsisumut tunniunneqassaaq. Pisinnaatitsissut atorlugu taasisoqarsinnaavoq. Taasisinnaatitaasut namminneq taasinermik saniatigut pisinnaatitsissummik ataatsmik tigusaqarsinnaatitaapput.

 

 

§ 7.

Naatsorsuutit

Inuusuttut immikkoortortaata inuusuttut immikkoortortaata aningaasaqarnera aqussavaa taamatullu isertitat aningaasartuutillu nalunaarsortassallugit nammineq. Inuusuttut Immikkoortortaqarfiat Nuna tamakkerlugu Peqatigiiffik peqatigalugu naatsorsuutinik saqqummiussisassaaq immikkut nammineq naatsorsuuserisoqarani.

 

§ 8.

Ileqqoreqqusat allanngortinnissaat

Una ileqqoreqqusaq allanngortinneqassappat Ataatsimeersuarnermi taasisinnaatitaallutik peqataasut 2/3-iisa akuersillutik taasinissaat.

 

 

Nuuk, ulloq 15. oktobari 2013