Michael Rosing

   
Michael Rosing

Jeg er født 1968 i Aasiaat. Jeg tog min universitetsuddannelse i biologi, matematik og statistik i USA. Jeg har tidligere arbejdet på Naturinstituttet, men er nu selvstændig charterbådsfører om sommeren og konsulent om vinteren.


Mine personlige mærkesager

Min vigtigste opgave som medlem af Folketinget er at fortælle de rigtige historier. Jeg ser Grønlands folketingsmedlemmer som vort lands ambassadører både i Danmark og i EU.
Vores opgaver som folketingsmedlemmer er:

At varetage Grønlands interesser i forhold til de sagsområder, som ikke er hjemtaget, og som måske ikke bliver hjemtaget lige med det samme.

At sikre Grønlands position i en stadig mere globaliseret verden.

At den geopolitiske position som Danmark får gennem Grønland, bliver brugt til Grønlands fordel.

Men intet af dette betyder noget, hvis vi ikke har lov til at være os selv på vores egne præmisser. Vi er et moderne folk med en dyb forankring i den Grønlandske natur. Selvom vi ikke alle sammen nødvendigvis lever af den, så lever vi med den. Vi vil blive ved med at indrette vores liv efter årstidernes skiften. Vi vil blive ved med at hente vores mad i den frie natur. Og vi vil blive ved med at jage og fiske, som vi altid har gjort. Ikke fordi det er strengt nødvendigt, vi kunne sagtens indrette vores liv som enhver vesteuropæers, men fordi vi er, som vi er.

I takt med at vores levevis bliver mere moderne, bliver det sværere at få omverdenens accept af, at vi ønsker at beholde vores kulturelle særpræg. Omverdenen ser det som unødvendigt at jage sæler, hvaler, og rensdyr, når den økonomiske gevinst ikke længere er til stede. Derfor er det mere end nogensinde nødvendigt, at vi fortæller, hvem vi er. Kun på den måde kan vi få andre til at forstå os og acceptere os. Vi skal fortælle, at vi er som vi er, fordi vi ønsker at være sådan.

Det er den historie jeg ønsker at fortælle.