Nyheder

§ 37: Finansiering af lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq

§ 37: Finansiering af lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq

Author: Demokraatit/6. september 2017/Categories: Nyheder

Rate this article:
No rating

I henhold til § 37 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut.

 

Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. finansiering af lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq:


1. Hvad er status på finansieringsforhandlingerne af de planlagte lufthavne i henholdsvis Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq?
a. Forhandles der primært om lånefinansiering eller egenkapital?
b. Foreligger der beregninger på den langsigtede påvirkning for landskassen for hver model?
c. Indgår drift af lufthavnene i finansieringsforhandlingerne eller er der allerede indgået aftale med Mittarfeqarfiit om drift af de tre lufthavne?

d. Har Kalaallit Airports tilstrækkelig kapital til at honorere projekteringsforløbet eller kræves der et ekstra kapitalindskud?

 

2. Påtænker Naalakkersuisut at dele projekterne op, så lufthavnene bliver finansieret hver for sig eller er tanken, at alle tre lufthavne bliver anset som en samlet pakke for investorerne?

3. Hvordan forholder Naalakkersuisut sig til at udbyde lufthavnene i Offentligt-Privat Partnerskab?


4. Hvornår forventer Naalakkersuisut at være klar til at præsentere den endelige finansieringsplan?


5. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen?
(Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne)

 

Begrundelse

Det er godt at se, at der er fremdrift i planerne om anlæggelse af atlantlufthavne i Nuuk og Ilulissat samt om anlæggelse af en regional lufthavn i Qaqortoq.

Demokraterne konstaterer således, at det rådgivende ingeniørfirma Cowi A/S er blevet udpeget som projekterende totalrådgiver for Kalaallit Airports, og at arbejdet med at projektere de tre lufthavne går i gang som følger:

- August 2017: Projektering af lufthavn i Ilulissat påbegyndes
- Oktober 2017: Projektering af lufthavn i Nuuk påbegyndes
- December 2017: Projektering af lufthavn i Qaqortoq påbegyndes

 

For hvert af de tre projekter forventes projekteringen at vare otte måneder. Derefter vil opgaven med at anlægge lufthavnene blive sendt i udbud. Herefter forventes det, at Qaqortoq Lufthavn vil være færdiganlagt i november 2020, mens lufthavnene i Ilulissat og Nuuk vil være klar til brug i oktober 2021.

Demokraterne har dog bekymringer, hvad angår finansieringen af lufthavnene. Ifølge Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter er det nyeste skøn over anlægsudgifter til de tre lufthavne på 3,6 milliarder kroner. Det er rigtig mange penge, og vel at mærke penge der ikke findes i landskassen, hvilket betyder, at lufthavnene alt andet lige skal finansieres via lån og/eller investeringer fra udefrakommende investorer.

Det er på den baggrund essentielt for Inatsisartut og befolkningen at få et større indblik i Naalakkersuisuts planer for finansieringen af byggerierne.

Spørgsmålene bedes besvaret inden for en frist på 10 arbejdsdage.

 

 

Number of views (797)/Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.