Nyheder

§ 37: Neqi A/S og kartoffelavl

§ 37: Neqi A/S og kartoffelavl

Author: Demokraatit/6. september 2017/Categories: Nyheder

Rate this article:
No rating

I henhold til § 37 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut.

 

Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. Neqi A/S og kartoffelavl:


1. Er det korrekt, at det offentligt ejede selskab Neqi A/S har sået kartofler i Tuttuut, og dermed formelt og reelt er i konkurrence med private kartoffelavlere? Og er det korrekt, at Neqi A/S har oplyst private kartoffelavlere om, at man først vil aftage sine egne kartofler før man evt. vil aftage kartofler fra de private kartoffelejere?

2. Er det korrekt, at det er Naalakkersuisoq for Landbrugs ægtefælle, der på vegne af Neqi A/S står for denne kartoffelavl?  I bekræftende fald ønsker jeg oplyst vilkårene i den aftale der ligger til grund herfor, og jeg ønsker samtidig at få oplyst, hvorvidt Naalakkersuisoq for Landbrug har nævnt denne forholdsvis åbenlyse interessekonflikt for Formanden for Naalakkersuisut forud for sin udnævnelse til Naalakkersuisoq for Landbrug.

3. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til, at det offentligt ejede selskab Neqi A/S afviser at købe kartofler fra private kartoffelavlere?

4. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til, at det offentligt ejede selskab Neqi A/S tilsyneladende konkurrerer mod private kartoffelavlere og er det Naalakkersuisuts opfattelse, at denne konkurrence foregår på lige vilkår?

5. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen?
(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne)

 

Begrundelse
I den trykte Sermitsiaq nr. 34/2017 kan man læse artiklen: ”Kartoffelavler: Neqi A/S konkurrerer med private”.

I artiklen kan man blandt andet læse, at Neqi A/S har valgt, at avle kartofler i direkte konkurrence med private kartoffelavlere. Man kan endvidere læse, at dette betyder, at Neqi A/S ikke umiddelbart ønsker at købe kartofler af private kartoffelavlere. Og endelig kan man læse, at Neqi A/S’s kartoffelavl bliver varetaget af ægtefællen til Naalakkersuisoq for Landbrug.

Naalakkersuisoq for Landbrug udsendte fredag den 25/8 en berigtigelse til artiklen. I berigtigelsen fastslår, Naalakkersuisut, at Naalakkersuisoq for Landbrug ikke er blevet kontaktet af Landbrugsrådet, som det ellers fremgår af artiklen. De øvrige påstande i artiklen bliver ikke berigtiget, og må derfor umiddelbart stå til troende. Jeg ønsker på den baggrund at få svar på ovenstående spørgsmål.

 


Spørgsmålene bedes besvaret inden for en frist på 10 arbejdsdage.

 

Number of views (875)/Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.