Nyheder

D: Partierne har penge nok

D: Partierne har penge nok

Author: Demokraatit/13. oktober 2017/Categories: Nyheder

Rate this article:
5.0

Inatsisartuts Formandskab foreslår, at tilskuddet til de politiske partier skal sættes i vejret. Det er der bestemt ingen grund til, og slet ikke i den økonomiske situation som vort land befinder sig i. Partierne får penge nok som det er i dag. I stedet burde man indrette ordningen så den bliver mere retfærdig for de mindre partier. Det kan man sagtens gøre uden, at det koster flere penge for samfundet, men det ville selvfølgelig betyde, at de store partier – IA og Siumut – skulle være solidariske med de små partier, og det har Demokraterne svært ved at forestille sig, at disse to partier ønsker at være.

Lad det være sagt med det samme; Demokraterne agter at stemme NEJ til enhver forhøjelse af det samlede tilskud til de politiske partier. Det gør vi primært, fordi partierne allerede i dag får penge nok.

Det kan man tydeligt se, når man kigger i partiernes regnskaber. De gældsplagede store partier IA og Siumut har gennem de sidste år været i stand til at betale relativt store summer af på deres gæld samtidig med, at de har drevet deres partier. Denne adfærd tyder ikke ligefrem på, at partitilskuddet er for lavt.

For vores eget vedkommende har vi uden de store problemer været i stand til at få partiøkonomien til at hænge sammen, og vi har derfor en god egenkapital.

Der er således ikke noget økonomisk argument for, at forhøje tilskuddet til partierne sådan som Inatsisaruts Formandskab lægger op til.

Til gengæld ser Demokraterne gerne, at vi omtænker hele systemet. Men det skal ske inden for den økonomiske ramme, der er i dag, så det ikke koster landskassen flere penge.

I dag er det sådan, at hvert parti i Inatsisartut modtager et grundtilskud samt et tilskud pr. mandat. Dette system kommer fra 1. januar 2018 til at gå hårdt ud over Atassut, der på grund af partihopperi ikke længere vil have ret til partitilskud. Det er ikke retfærdigt.

Demokraterne ser derfor gerne et system, hvor partierne modtager et grundtilskud for at sidde i Inatsisartut. Vi ønsker derimod at droppe mandattilskuddet til fordel for et system, hvor hvert parti modtager et beløb pr. stemme man har opnået ved det seneste Inatsisartutvalg. Dette ville også betyde, at partier der ikke bliver valgt ind ville få et årligt tilskud til at opbygge en organisation, og gøre sig klar til næste valg. Derudover vil det have den positive sideeffekt, at et parti ikke bliver økonomisk belønnet for at tage imod en partihopper.

Men som sagt nogle gange; uanset hvad må de samlede omkostninger til tilskuddet til de politiske partier ikke stige. Forslaget fra Inatsisartuts Formandskab er økonomisk uansvarligt, og vil ikke få opbakning fra Demokraterne.

Det samme gælder ethvert forslag om vederlagsforhøjelser til Inatsisartutmedelmmerne. Her må de samlede udgifter til vederlag ikke stige. Vi har sådan set ikke noget imod, at det enkelte Inatsisartutmedlem får mere i vederlag, men så er man samtidig nødt til at reducere antallet af Inatsisartutmedlemmer til eksempelvis 25 eller 21. Det ville frigøre penge til en vederlagsstigning uden at det ville gå ud over den samlede samfundsøkonomi.

Endelig foreslår Inatsisartuts Formandskab også, at Inatsisartutmedlemmerne skal have ret til, at deres familier får to årlige frirejser til Nuuk for at komme på besøg. Her mener Demokraterne, at den nuværende ordning med en årlig frirejse fungerer rigtig fint. Man skal jo huske på, at Inatsisartutmedlemmerne fra kysten får tilbud om en betalt hjemrejse, når Efterårssamlingen holder pause i slutningen af oktober/starten af november i forbindelse med Nordisk Råds årlige session. Det betyder, at det allerede i dag er sådan, at Inatsisartutmedlemmerne fra kysten har mulighed for at se deres familier på både Forårs- og Efterårssamlingen.

Mvh.
Randi Vestergaard Evaldsen
Demokraatit

Number of views (506)/Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.