Nyheder

Justus vil hjemtage fangsten af rensdyr og moskus til Kommuneqarfik Sermersooq

Justus vil hjemtage fangsten af rensdyr og moskus til Kommuneqarfik Sermersooq

Author: Demokraatit/11. august 2017/Categories: Nyheder

Rate this article:
No rating

Justus Hansen foreslår på det næste kommunalbestyrelsesmøde i Kommuneqarfik Sermersooq, at kommunen overtager forvaltningen af fangstområdet for rensdyr og moskus fra Selvstyret. Dette med henblik på at sikre en mere fair fordeling af fangstdyrene og på at sikre bæredygtigheden.

Demokraterne er ikke tilfredse med den måde som Selvstyret forvalter fangsten af rensdyr og moskus på i Kommuneqarfik Sermersooq, og foreslår derfor, at området overtages af kommunen.

”Fritidsfangerne i Nuuk området har i løbet af de seneste tre år oplevet markante forringelser af deres vilkår for rensdyrfangst. I 2015 blev fangstperioden indskrænket fra 76 til 61 dage, og i 2016 blev fangsten i de to Nuuk-regioner 3. og 4. begrænset til fem dyr per fritidsfanger.  De to regioner er de eneste i landet der ikke har åben kvote. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at naturinstituttet anbefaler at jagttrykket i områderne øges, og at ingen af disse begrænsninger gælder for erhvervsfangere,” siger kommunalbestyrelsesmedlem Justus Hansen, og fastslår:

”Jeg forstår simpelthen ikke de begrænsninger som Selvstyret har sat op for fritidsfangerne, De giver ingen mening, og er stik imod den biologiske rådgivning.”

Justus Hansen ser på denne baggrund ingen anden udvej end , at kommunen selv overtager forvaltningen af fangstområdet, og henviser i den forbindelse til fangstloven § 18, der åbner op for denne mulighed. § 18 lyder således:

”Naalakkersuisoq for Fangst kan efter høring af Fangstrådet og andre relevante organisationer uddelegere hele eller dele af forvaltningen for et geografisk afgrænset område til lokal forvaltning.

Stk. 2. Vilkårene for dette skal skriftligt aftales mellem Naalakkersuisoq for Fangst og de licensudstedende myndigheder.”

Justus Hansen er overbevist om, at Kommuneqarfik Sermersooq kan forvalte området bedre end Selvstyret til glæde for borgerne og for bæredygtigheden.

”Den begrænsning for fritidsfangerne som Selvstyret har indført er ikke kun til gene for fritidsfangerne, men risikerer også at medføre en øgning af bestandene og dermed mulighed for overgræsning af vegetationen. Hvis dette sker, kan der gå årtier inden vegetationen kommer tilbage og jagt på rensdyr i denne periode vil herefter ikke være muligt,” slutter Justus Hansen.

Mvh.
Justus Hansen
Demokraatit

Number of views (659)/Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.