Nyheder

§ 37: Udviklingen i folkeskolen

§ 37: Udviklingen i folkeskolen

Author: Demokraatit/15. maj 2017/Categories: Nyheder

Rate this article:
No rating

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:

Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. udviklingen i folkeskolen:

1. Hvor mange procent af de elever, der afsluttede folkeskolen i henholdsvis 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 er i dag i gang med en ungdoms- eller erhvervsuddannelse, er i arbejde og er på sociale ydelser? Besvarelsen bedes opstillet overskueligt med tabeller og søjlediagrammer, så det er nemt at sammenligne.

2. Hvor mange elever fra de i spørgsmål 1 nævnte årgange fortsatte direkte på en ungdoms- eller erhvervsuddannelse efter afslutningen på folkeskolen? Besvarelsen bedes opstillet overskueligt med tabeller og søjlediagrammer, så det er nemt at sammenligne.

3. Hvad har karaktergennemsnittet været ved folkeskolens afgangseksamen i fagene grønlandsk, engelsk, matematik og dansk i de i spørgsmål 1 nævnte årstal? Svarene bedes så vidt muligt blive opdelt i de enkelte byer og bygder, og bedes opstillet overskueligt med tabeller og søjlediagrammer, så det er nemt at sammenligne.

4. Naalakkersuisut bedes ud fra besvarelserne i spørgsmål 1-3 komme med sit bud på, hvad der er årsag til de forbedringer/forværringer som fremkommer af svarene, og bedes herefter komme med sit bud på, hvad der skal til for, at vi vil kunne se forbedringer, hvis jeg stiller de samme spørgsmål om 5 år.

(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne)

Begrundelse:
Fundamentet for den videre færd i uddannelsessystemet bliver støbt i folkeskolen. Derfor er det så utrolig vigtigt, at vi alle har fokus på folkeskolen og på at forbedre den. Vi er derfor nødt til at forholde os til de resultater, som folkeskolen kan fremvise, og vi er nødt til at finde ud af, hvad vi gør godt og hvor vi kan gøre det bedre.

Disse spørgsmål har til hensigt at skabe et øjebliksbillede af den nuværende situation, så vi sammen kan finde ud af, hvor der bør sættes ind, så vi hele tiden kan tilbyde vores børn den bedst mulige skolegang, og dermed de bedst mulige forudsætninger for at komme videre i uddannelsessystemet.

Der ønskes svar på spørgsmålene indenfor 10 arbejdsdage.

Number of views (1433)/Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.