Nyheder

Agathe og Sundhedsdepartementet tager fejl

Agathe og Sundhedsdepartementet tager fejl

Author: Demokraatit/10. maj 2017/Categories: Nyheder

Rate this article:
No rating

- Og Demokraterne synes faktisk, at vi skulle lade det komme an på en prøve…

Vil en forlængelse af åbningstiderne for butikssalg af øl, vin og andre alkoholholdige drikke betyde en mærkbar forøgelse af alkoholforbruget? Ja, siger Agathe Fontain og hendes embedsmænd. Erfaringerne viser noget andet.

Et af de ganske få lande hvor man har undersøgt effekten af at udvide åbningstiden for butikssalg af alkoholholdige drikke er Sverige. Systembolaget (altså de butikker, som i Sverige har monopol på alkoholsalg) havde indtil februar 2000 lukket om lørdagen. Som et forsøg åbnede man i 6 kommuner for alkoholsalg om lørdagen, mens man i 7 andre kommuner fortsatte med at holde lørdagslukket. Sammenlignet med de 7 kommuner, hvor Systembolaget holdt lørdagslukket medførte den væsentligt udvidede åbningstid kun et mersalg på 3,7%…! 

I Grønland indførtes sidste år hvad der svarer til 8,7 liter ren alkohol pr. indbygger over 14 år. Det er mindre end halvdelen af, hvad der indførtes for 25 år siden. Men hvad ville en forøgelse på 3,7% betyde?  Pr. indbygger over 14 år ville det svare til 3 dl ren alkohol mere. Om året! Altså hvad der svarer til omkring 0,4 genstande om ugen pr indbygger over 14 år. Det er alt andet lige IKKE en MÆRKBAR forøgelse af alkoholforbruget.

Demokraterne har fremsat et lovforslag om udvidelse af åbningstiden. Et forslag, som Agathe Fontain og hendes embedsmænd har indstillet til forkastelse. Det har de gjort med den begrundelse, at verdenssundhedsorganisationen WHO mener, at begrænsning af åbningstiderne for salg af alkohol er et effektivt redskab til at reducere alkoholforbruget.

Men WHOs anbefalinger er generelle, og tager ikke udgangspunkt i det enkelte lands drikkemønster eller kultur. De bygger på undersøgelser af, om bestemte former for restriktioner har en effekt, men forholder sig ikke til om effekten er stor eller ubetydelig.

Anbefalingerne bygger blandt andet på erfaringerne fra Sverige. I Sverige havde udvidelsen af åbningstiderne en effekt, som var statistisk signifikant, det vil sige stor nok til ikke at kunne skyldes tilfældigheder. Men alligevel altså ganske beskeden. Så beskeden at det ikke giver mening at bruge WHOs anbefalinger som et argument imod at forsøge sig med en udvidelse af åbningstiderne her i landet.

Faktisk giver Demokraternes lovforslag en enestående mulighed for at få afklaret, hvilken effekt en udvidelse af åbningstiden for butikssalg af alkoholholdige drikke har på alkoholforbruget her i Grønland. Netop fordi lovforslaget ikke samtidig indeholder andre lempelser eller restriktioner, som kan påvirke forbruget. Hvis en udvidelse af åbningstiden mod forventning skulle vise sig at indebære en mærkbar forøgelse af alkoholforbruget, kunne man så igen begrænse åbningstiden på baggrund af de indhøstede erfaringer.

En vedtagelse af Demokraternes forslag kunne med andre ord give os alle værdifuld viden på området, men viden er åbenbart det sidste Agathe Fontain og Sundhedsdepartementet ønsker. Det kunne jo vise sig, at det slet ikke er så nødvendigt, at Sundhedsdepartementet skal bestemme, hvornår voksne mennesker kan få lov til at købe en øl eller en flaske vin i Pisiffik eller Pilersuisoq…

Mvh.
Justus Hansen & Randi Vestergaard Evaldsen
Inatsisartutmedlemmer for Demokraterne

Number of views (991)/Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.