Nutaarsiassat

§ 37: Tilsyn på børneområdet

§ 37: Tilsyn på børneområdet

Author: Demokraatit/16. juni 2017/Categories: Nyheder

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:

Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. børne- og ungeområdet og tilsynet heraf:

1. Hvad vil Naalakkersuisut gøre for at sikre sig, at de anbefalinger, der fremgår af kapitel 5 i
Tilsynsrapport vedr. forvaltning af de sociale regelsæt indenfor børneområdet i Kommuneqarfik Sermersooq bliver indført og implementeret i samtlige kommuner?

2. Vil Naalakkersuisut tage initiativ til en landsdækkende database, der skal kunne benyttes af både Politiet, Skolerne, Sundhedsvæsenet og kommunerne således, at det bliver sikret, at alle offentlige myndigheder i en sag vedr. omsorgssvigt har nem og hurtig adgang til sagens akter?

3. Hvad gør Naalakkersuisut for at sikre, at en sag om omsorgssvigt af børn ikke ”forsvinder”, når en familie flytter fra en kommune til en anden?

4. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af relevans herunder om der er planlagt initiativer i den nærmeste fremtid?
(Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne)

Begrundelse:
Børn er vores fremtid. Og heldigvis peger alt på, at flertallet af børnene i vort land har en god og tryg barndom med kærlige og omsorgsfulde forældre. Det skal vi være glade for.

Til gengæld bør vi skamme os over, at et stort mindretal af børnene i vort land har en utryg barndom med blandt andet vold og seksuelle overgreb. De hovedansvarlige herfor er naturligvis forældrene. Vi må og skal derfor blive bedre til at fokusere på, hvad det indebærer at sætte børn i verden, og hvilket ansvar man som forælder har for, at børnene får en god barndom og et efterfølgende godt liv.

Når det er sagt, så har vi som samfund et kæmpe ansvar for de børn, der bliver svigtet af deres forældre, og her viser tilsynsrapporter – senest Tilsynsrapport vedr. forvaltning af de sociale regelsæt indenfor børneområdet i Kommuneqarfik Sermersooq – desværre, at vi som samfund og land ikke er vores opgave voksen. Alt for mange børn bliver først omsorgssvigtet af deres forældre, og dernæst af det offentlige. Det er skammeligt.

Naalakkersuisut og kommunerne bør derfor i fællesskab straks tage initiativ til at rette op på dette område. Et par idéer kunne være at etablere en database, hvor alle offentlige myndigheder herunder Politiet har adgang til alle sager vedr. omsorgssvigt af børn, så børnene bliver sikret den bedst mulige hjælp og beskyttelse. Herudover ville det være hensigtsmæssigt såfremt en sag vedr. børn altid og uden ophold bliver overleveret til ny kommune såfremt der pågår flytning mellem to kommuner.

Herudover er det relevant at vide, hvorvidt Naalakkersuisut er opmærksom på at få implementeret de rigtig gode anbefalinger, der fremgår i kapitel 5 i tilsynsrapporten vedr. Kommuneqarfik Sermersooq.

Som politikere har vi et ansvar for de fremtidige generationer, og det ansvar er vi nødt til at tage på os. Og vi er nødt til at gøre det hurtigt.

Der ønskes svar på spørgsmålene indenfor 10 arbejdsdage

Number of views (1074)/Comments (0)

Tags: